He Pukenga Korero, Vol 11, No 1 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Colour by Numbers? Introducing the Indigenous Worldview into Business School Curriculum

Diane Ruwhiu

Abstract


Whakarāpopoto Kōrero
Kei tēnei pepa he anga aroro nō roto mai i te mātauranga
o ia rā, he tūhura i te pātai e pēhea e pānga atu ai ngā
tino whanaungatanga i te pakihi me te mātauranga
whakahaere. Ka pēnei tēnei pepa mā te patapatai
i te urunga mai o te Mātauranga Māori Taketake ki te
marautanga o te Kura Pakihi o Aotearoa, kia arotahi
atu ki ngā hononga o te mana whakahaere i waenga i
ngā momo rōpū. E rua ngā tino hua o tēnei pepa mō te
wānanga i te taha whakahaere me ōna tikanga rautaki
e aronui atu ana ki ngā āria me te take ka uru mai
ngā whakaaro taketake me ngā mahi whakamātautau
ki ō tātou kura pakihi ka tahi, ka rua ko ngā rautaki
mātauranga ka whāia. Mōku ake nei, mā te āta whakaaro
ka whai wāhi te tukanga ako, ngā mahi whakaako
me ngā pātai rangahau e toko ake i tēnei huarahi kia
tuwhera mai he huarahi hou hei wheako hihiko mā
ngā kaiwhakahaere, ngā ākonga me ngā pouako. Hei
tāku anō, he tino tirohanga tēnei kia whai wāhi mai ngā
hapori Māori hei matapaki i te mātauranga pakihi mā
ngāi Māori, mātauranga whakahaere tae atu hoki ki ngā
rautaki pakihi Māori.
Abstract
This paper offers a conceptual framework located
within the concept of practical wisdom to explore
the question of how core-periphery relations affect
business and management education. It does so in the
context of questioning the introduction of Indigenous
Māori knowledge into a New Zealand business school
curriculum, by focusing attention onto the nexus
of engagement and relations of power that exist
between the core-periphery. This paper offers two key
contributions to the field of organisation studies and
its associated pedagogical strategies directed at the
epistemological and ontological space that infuses
the theoretical and empirical agenda in our business
schools and second, the educational methods that are employed as a consequence. I suggest that it is through
such critical reflection that significant opportunities for
the learning process, teaching practices and research
questions arising from such a considered approach will
lead to new and exciting educational experiences for
management and organisation students and educators. I
also argue this as a vital approach for the empowerment
and connection of Maori communities to discussion in
business education for Maori people, and management
education including Maori business practices.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.